Forside /  Velvære & røkelse /  Essenser (Vibrasjonell medisin)

"If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration."
Nikola Tesla, pioner innen elektromagnetisme, proklamerte at "hvis du vil forstå universet, tenk i termer av energi, frekvens og vibrasjon." Han betonte at alt er energi, og at forståelse av vibrasjoner er nøkkelen til universets hemmeligheter. Tesla bidro til utviklingen av moderne teknologi og forståelsen av energiens natur.

Når vi arbeider med vibrasjonsmedisin handler det om å sette søkelys på de ulike i frekvensene vårt vesen, om det er rent fysisk, mentalt eller emosjonelt - for å forsterke det som er sundt og helsefremmende. Essenser kan fremme helse på en helhetlig og ikke-invaderende måte. 

 

Top